Till navigation Till innehåll (s)

Språkutveckling

Språket ger nycklar till omvärlden, ju fler nycklar desto större omvärld

Pedagogernas förhållningssätt och inställning till flerspråkighet är avgörande för barnens identitets och språkutveckling.

Förskolan är en mötesplats över kultur- och språkgränser. Det kan ibland vara en utmaning och samtidigt en förmån att få vara med och ta del av mångfalden

Ledord