Till navigation Till innehåll (s)
Vattenkran

Vatten

Vatten finns överallt. Vatten kan du se i sjöar och hav. Vatten finns i luften och gömt i jorden. Vatten finns i alla växter, i alla djur och i alla människor.

Vatten är en allmän förekommande kemisk förening som består av väte och syre, och är nödvändigt för allt slags liv. 
Vetenskapliga namnet är diväteoxid, kolmonoxid, aqua. H2O

Vatten förekommer i tre olika tillstånd på jorden. 
Gas (som i vattenånga), flytande (som i havsvatten) och fast form (som i isberg)

Begrepp

is, snö, hagel, kristaller, rimfrost
sjö, hav, åar, vattendrag, bäck,
duggregn, ösregn,
temperatur, grader
ånga, dimma och dis.

Regnbågen (fysik)

Klipp en cirkel av kartong eller papp och dela cirkeln i sju lika stora fält.

Måla fälten i regnbågens färger.
Gör ett hål i mitten, stoppa in en penna och gör en snurra av pappskivan.
Ser du, att färgerna nästan försvinner, när snurran går? Det är för att alla färgerna då blir samlade som solljuset (vitt).

Vatten Fryst form (Fysik/Kemi)

Is arkeologi.
Frys in föremål i en bägare.
Låt barnen prova att få fram föremålet med olika metoder. Tex. Salt, socker, varmt eller kallt vatten.
Vilken metod är bäst?

Vatten gas, vattenånga (kemi)

Låt ett glas med vatten stå i kylskåpet så att det blir riktigt kallt. Ta ut det. Kan du se, att det bildas droppar av imma på glaset.
Koka vatten och se på ångan.
Lägg märke till, att det blir immigt på fönstret.

Vattenorkester (fysik)

Fyll vattenflaskor med olika mycket vatten. Blås och lyssna. 
Fyll vatten i ett tunt glas med fot och gnid med fuktigt finger på glaskanten.

Vatten i fast form-Is (kemi, fysik)

Begrepp; is, snö, hagel, kristaller, rimfrost

Fyll en pet-flaska med en liter vatten.
Ställ den i frysen. Vattnet fryser och övergår i fast form, is.
Smält isen igen. Vattnet övergår i flytande form.
Mät vattnet och se om det är lika mycket som innan.
Var finns det is?
Hur blir det is?
Vad kan man använda is till?
Is är lättare än vatten. Frys is-kuber gärna med färg i . Lägg ned i ett glas med vatten. De flyter.

Kan vi spara snö inomhus..vad händer?

Vågmaskinen (Fysik)

Fyll flaskan till hälften med vatten.
Färga med karamellfärg.
Häll i lacknafta och fyll upp till flaskan blir full.
Lägg i små sugrörsbitar och legobitar.
Se vågspelet.

Tänk på att lacknaftan måste tas omhand på miljöstation.