Till navigation Till innehåll (s)
Luftbubblor

Luft

Andas bör man, annars dör man!

Luft är en osynlig gas som bland annat består av syre (21%), koldioxid (0,04%), kväve (78%), argon (0,9%) samt vattenånga och stoftpartiklar.

Vi kan inte se luften, men när den är i rörelse kan vi känna den. Luften är ytterst sällan stilla. Titta på trädens löv och grenar, se på gardinen vid fönstret osv. När luften rör sig kraftigt har den också en styrka och kan t.ex. välta stora träd och lyfta tak.

Begrepp

medvind
motvind
bris
storm
orkan
luftbubblor

Såpbubblor (fysik,kemi)

Gör bubbellösning såhär:
Blanda 5 dl vatten med 1 dl diskmedel och 1 msk glycerin från apoteket. Lösningen blir allra bäst om den får stå några dagar.
Blås med sugrör, tratt, ståltrådsring, ring av piprensare.

Bygg en luftdriven raket! (fysik)

Luft som drivmedel.
Tejpa fast ett sugrör på en ballong.
Dra ett snöre genom sugröret mellan två stolar.
Släpp ut luften ur ballongen.
Vad händer?

Vi fångar och nyttjar luftens rörelse (fysik)

Många frön sprids med vinden hjälp.

I naturen tar växter tillvara luftens rörelser. Samla in fröer från t.ex. maskros, gran, lind, björk. studera och jämför deras utseende t.ex. beträffande storlek, form och vikt. Håll dem på samma höjd och släpp dem samtidigt. vilket frö kommer först/sist till marken? Föll de rakt ner eller hur betedde de sig i luften? De frön som landade först, har de någon likhet? Blås på frön och se hur länge de kan hålla sig svävande. 

Diskutera vad det är som gör att vissa frön faller snabbt till marken medan andra dalar långsamt.

Vi mäter vinden (fysik)

För att få reda på från vilket håll vinden blåser, kan man använda sig av en vindflöjel. Du kan själv tillverka en enkel vindflöjel genom att klippa ut en pil av papp eller såga ut en i trä till exempel.
Pilen fästs på en spik så att den står upp men är fullt rörlig.
Spiken trycks ner i en kork, som fästs på en lång pinne.
Sätt ut den en dag när det blåser och se var vinden kommer ifrån.
Du kan använda kompass och markera väderstrecken, så att du vet från vilket håll vinden blåser.