Till navigation Till innehåll (s)
Klossar

Experiment, bygg och konstruktion

Bygg och konstruktion är ett av de språk barnen i förskolan kan använda när de utforskar sin omvärld och skapar sin egen identitet. Det handlar om bild och skapande, estetik och geometri, matematik och språk, empati och förhållningssätt. Allt hör ihop...

Naturvetenskap för små barn handlar om att observera och iaktta det barnen gör och är intresserade av i leken. Det gäller att för egen del som pedagog se det barnen leker och utforskar med nya ögon

Gör regnbågar med prismor (fysik)

Naturvetenskap för små barn handlar om att observera och iaktta det barnen gör och är intresserade av i leken. Det gäller att för egen del som pedagog se det barnen leker och utforskar med nya ögon

Flygande hår (fysik)

Du behöver:
En ballong
Ylletröja eller syntetisk matta

Gör så här:
När du drar en tröja över huvudet reser sig håret.
Vad händer?
Hårstråna blir positivt laddade och trycks ifrån varandra.

Gör så här:
Gnugga en ballong mot en ylletröja eller en syntetisk matta.
Håll sedan ballongen ovanför ditt hår.
Vad händer?
Vid gnuggandet drar ballongen till sig elektroner.
Ballongen blir positivt laddad och lyfter ditt "neutrala" hår som en magnet.

Ärtbygge (Teknik)

Bygg enkla konstruktioner, former, och geometriska figurer
med hjälp av blötlagda kikärtor och tandpetare.

Hur högt kan du bygga?
Kan du bygga en hållbar bro?
Kan du bygga något som föreställer något?
Gör en utställning!

Kulbanor (Teknik)

När vi bygger kulbanor använder vi oss av olika tekniker och material.
Målet är att transportera kulan från punkt A till punkt B på olika sätt