Till navigation Till innehåll (s)
Behov av stöd

Naturvetenskap och teknik

Barn vill experimentera, hitta problem och lösa dem. Naturvetenskapen förklarar vår omvärld och barnen lär sig problemlösning.

Barn vill experimentera, hitta problem och lösa dem.

Hur?

Iaktta likheter och olikheter
Beskriva
Jämföra
Utgå från barnets vardagsvärld
Ordna och se mönster