Till navigation Till innehåll (s)
Skylt

Symboler och mönster

Vi är omgivna av symboler

Begrepp

Randigt
prickigt
rutigt
blommigt ......

Symboler

Flaggan representerar till exempel ett land, en förening, ett företag.
Symboler kan också ses i till exempel trafikskyltar och fotbollströjor.

Ordet symbol kommer av grekiskans symbolon = tecken.
Symboler kan både vara abstrakta och konkreta. En symbol är en representation av en (annan) sak, ett abstrakt begrepp, en idé eller egenskap. Matematiska symboler representerar på motsvarande sätt kvantiteter och operationer inom matematiken.

Form

Form är en viktig egenskap hos föremål. Att kunna urskilja och känna igen former samt kunna relatera olika former till varandra är nödvändigt för att barnen ska kunna strukturera sin omvärld och är grundläggande för till exempel skrivning och geometri

Mönster

Mönster är upprepningar av former och figurer. Barn skapar sina egna mönster inte bara finmotoriskt genom att rita, måla, klippa, arbeta med pärlor, göra potatistryck utan också genom aktiviteter som att hoppa.

Mönster i naturen

Du behöver en tygpåse med ritpapper och kritor, olika föremål vars yta går bra att kopiera/kalkera.Prata med barnen om olika mönster, var man kan hitta dem och hur de kan se ut. Fråga vilka mönster man kan se i naturen och be barnen berätta var man kan hitta dem. Gå ut, titta på och jämför utseendet på olika naturföremål. Dela ut varsitt papper, var sin krita till barnen och visa dem hur man kan kopiera föremålens mönster. Lägg pappret ovanpå stubbar, pinnar, stenar, kottar, blad eller mynt och gnugga med färgkritan på pappersytan. På så sätt kan man får mönstret att framträda på pappret. Även kallat frottage.

Barnen tränar då på att leta efter, upptäcka, jämföra och avbilda olika mönster. Övningen är språkutvecklande eftersom barnen får träna på att beskriva utseende, likheter och skillnader i föremål och mönster. 

Skyltpromenad- att hitta symboler utomhus

Barn är genuint nyfikna på skyltar. Genom att ta dem på skyltpromenad och dokumentera – fota skyltarna och skriva ned barnens kommentarer – har man en utgångspunkt som möjliggör rika möjligheter till samspel mellan språkliga och matematiska begrepp då de innehåller såväl symboler, ikoner och siffror som text. Formerna kopplas naturligt till mönster för funktion i trafiken. Och barnens vardagskultur lyfts samtidigt in i förskolan!

Låt gärna barnen arbeta vidare ned att göra egna skyltar – små till bilmattan och stora till cykelleken på gården! Och varför inte utmana dem att göra en egen bilmatta (=karta, projektion) med utgångs-punkt från omgivningarna under skyltpromenaden. I billekens samspelande dialog kommer förståelsen för de olika rumsbegreppen - euklidiska, topologiska och projektiva - naturligt utvecklas.