Till navigation Till innehåll (s)

Sortering

Minns du mormors syskrin fullt med knappar?

Sortering är nyckeln till att utveckla ett logiskt tänkande till matematik. När man låter barnen sortera och klassificera föremål tränar de på att uppfatta likheter och skillnader, vad som hör ihop och vad som inte hör ihop

barnen lär sig 

  • skilja på färg, form, antal,storlek, mönster, längd, material.
  • uppfatta likheter och skillnader.

Vi låter barnen utveckla sin förmåga att skapa ordning i tillvaron när de sorterar. Förmågan att kunna urskilja och särskilja egenskaper är grundläggande kunskap i matematiken. Barnet utvecklar även en begreppsuppfattning då de lär sig generalisera att saker kan se olika ut till form, storlek och färg, men ändå vara samma sak.

Begrepp

skillnader - likheter
lika - olika
sortera
jämföra
egenskaper

Material

Kapsyler, pärlor, knappar, pinnar, stenar, kottar,
löv, blommor, klossar, kulor, kläder, äggkartonger,
lego, kaplastavar, bilar, djur, flirtkulor, papper, pennor,
kritor, färgkort, matteknappar, strumpor, vantar, byxor,
tröjor, mössor, batterier, balansvåg,
lärplatta...

Sortera leksaker

Låt barnen sortera, ordna och skapa mönster med de leksaker som finns på förskolan. Figurerna kan sorteras efter färg eller storlek (stor, mellan och störst). Leksakerna kan också användas för att ge barnen instruktioner som: "Kan du hitta den blå bilen?" "Kan du hitta den minsta bollen, den största muggen?"

Sortera rimord

Skriv upp rimorden barnen fångar i vardagen, vid matbordet etcetera., i staplar där varje stapel består av ord med samma ändelse. Detta synliggör språkets likheter-olikheter, samtidigt som en begynnande förståelse för matematikens stapeldiagram fås. I vilken stapel finns det flest ord? Kan du räkna dem?

Träd i parken

Undersök och jämför olika träd. Ställ frågor och fundera tillsammans med barnen om något träd är större än de andra, om träden har barr, löv, bär, kottar eller blommor eller om hur löven är formade. Fortsätt sedan att fråga om barren är långa eller korta, om alla gröna blad har samma färgnyans och vad som händer med bladens färger på hösten. Fråga till sist vilka trädsorter barnen känner till och varför vissa träd går bättre att klättra i än andra. Se er omkring och sök svar på frågorna tillsammans.
Den här övningen handlar både om problemlösning, om att söka likheter, skillnader och att göra jämförelser när det gäller bland annat storlek, form och färg (Eriksson, 2010, s.28)

Att leka med klassifikation och begrepp

-Alla som har något gult reser sig upp.
-Alla som har något rött sätter sig ner.
-Alla med långt hår hoppar på ett ben.
-Alla som har en syster tar sig på näsan.
-Alla som har skor på sig lyfter ena benet.

Klassificering och ordning

Köp bokstavskex, töm ut den på bordet och sortera dem i olika skålar.Låt barnen diskutera sorteringsgrunden: Kan det finnas många olika? Viktigt att lyssna på barnens argument och att de får motivera sina val.

Burr

Lägg 5-10 naturföremål på en vit duk. Berätta om föremålen för barnen, eller låt dem berätta. Ett barn får vända sig om och blunda. De andra bestämmer tillsammans vilket föremål som är burr. Barnen som blundat får vända sig om och peka på något föremål. När barnet pekar på föremålet som är burr skriker alla burr. Låt nästa barn vara den som pekar.