Till navigation Till innehåll (s)

Mätning och rumsuppfattning

- Jag visste inte att ett ögonblick var SÅ länge!

Ord och begrepp

Avstånd, vikt, volym, tid
Bakåt, framåt, lodrätt, vågrätt, på sidan,
kort, kortare, kortast, hög, högre, högst,
stor, större, störst, liten, mindre, minst,
kantig, spetsig, rund,
höger, vänster, uppåt, nedåt, före, efter,
smal, smalare, smalast, tjock, tjockare, tjockast, tunn, tunnare, tunnast,
bred, bredare, bredast, låg, lägre, lägst,
långt bort, nära, lätt, lättare, lättast,
gammal, ung,
för länge sedan, nyss, förr, nu

Mätning och rumsuppfattning

Vi kan hämta och jämföra olika saker. Hur många grankottar/tallkottar lång är jag? Vi mäter höjd - längd.
Vi mäter vikt, hur tungt - lätt något är.

Volym, hur mycket får plats?
Ordningsföljder, tidsrymd och tidpunkter.
Barnen provar och testar. Får jag plats i docksängen?
Några barn kan se det med en gång.
- Dina stövlar är för små för mig.

Rumsuppfattning

Rumsuppfattning innebär att kunna förstå, använda och utbyta information om var i rummet ett föremål eller barnet själv befinner sig i förhållandet till omgivningen. Det görs med hjälp av begrepp och signaler som anger läge, avstånd eller riktning.

I en god rumsuppfattning ingår också att efterhand kunna jämföra och uppskatta storlek av avstånd, vinklar, plana områden,volymer och föremål som barn får erfarenhet av i närmiljön

- Jag visste inte att ett ögonblick var SÅ länge!

Tid är ett abstrakt begrepp som samtidigt upplevs konkret!

Tid mäter man på olika sätt. Vi använder olika begrepp för att förklara tidsföljd, beskriva tidsrymd eller olika tidpunkter.
För att beskriva ordningsföljden i händelser kan vi använda ord som före, efter, först, sist, snart, senare, efteråt, nästa och förra.
Tidsrymd - relativ tid - kan beskrivas med ord som: en stund, ett ögonblick, en dag, en natt, en vecka, en månad och ett år.
När vi talar om tiden som en tidpunkt använder vi ord som: i dag, i går, i morgon, i fjol, samling, mattid och läggtid. 

Kims lek tvärtom

Lägg pinnar, stenar, kottar i olika storlekar på ett vitt tyg. Den vuxne ber att få till exempel den minsta stenen eller den längsta pinnen. Efter ett tag kan barnen få turas om att be om saker.

Blindbock

En vuxen får en ögonbindel. Barnet leder den vuxne genom att beskriva vägen med ord.

Hinderbana

Bygg en hinderbana tillsammans med barnen inne eller ute. Barnen ska få krypa, klättra, gå balansgång, hoppa med mera. Sätt ord på vad barnen gör; bakom, över, under framför och så vidare.

Skatten tränar rumsuppfattning

Gör en enkel skattkarta inne eller ute. Låt barnen får leta efter skatten.
Utmana därefter vidare genom att låta barnen göra en egen skattkarta och låta sina kompisarna leta...