Till navigation Till innehåll (s)
Siffror i låda

Material och miljö

Miljöns lärande roll omfattar även matematikinlärning.

Vid inredning av miljön som ska stimulera matematiskt tänkande hos barn och göra dem uppmärksamma på att matematiken finns omkring dem är det viktigt att tänka på att lärandet ska ske i lekform och att leken spelar en viktig roll på förskolan. 

Uppmärksamma den dagliga miljön och aktiviteterna som kan bidra till att utveckla matematiska begrepp. Föremål i varierande storlekar, t.ex. prismor i olika storlekar i fönstret, krukor med växter som man kan prata om; nallar, dockor och djur i olika storlekar som man kan jämföra och storleksordna; kojor, kuddar, tunnlar för att träna rumsuppfattning med mycket mera. Möjligheterna är oändliga.

Ett bra materialutbud för matematikinlärning som bör ha en given plats på förskolan:

 • Stora klossar
 • Kapla stavar - små byggstavar, bra för alla åldrar
 • Matteknappar – trähjul lackade i fyra olika färger för att bygga med, lägga geometriska mönster och räkna
 • Kubiska klossar i trä med sidolängd 2,5
 • Små kuber och tiostavar i plast för de äldre barnen
 • Kulramar – traditionella ramar med 10 rader med 10 kulor
 • Tallinje – uppsatt på vägen och även att arbeta med
 • Balansvåg - i plast med stora genomskinliga hinkar
 • Blandade knappar – en stor burk med vanliga knappar. Räkna, sortera, använda som pengar.
 • Plastpolygoner – olika geometriska former som kan användas som mallar
 • Geobräden – man kan bygga själv
 • Linjaler, 1m måttstock, måttband – mest för de äldre barnen
 • Plastband, snören – för att mäta med
 • Tidtagarur, klockor, plastklockor