Till navigation Till innehåll (s)

Matematik som språk

Matematik ÄR ett språk. Att prata matematiska är kul och stimulerande ju rikare språk desto rikare tänkande

Förstå vikten av att använda ett korrekt matematiskt språk i vardagens alla situationer för att hos barnen befästa matematiska begrepp.

Förstå vikten av att utmana barnen proximalt i de dagliga samtalen så att de genom att resonera, fantisera och förklara utvecklar sitt logiska tänkande och därmed utvidgar sin matematiska kunnande/förståelse.

Gissa gåtor

Barn älskar att gissa gåtor och ofta kommer de med oväntade logiska slutsatser vi vuxna ej hade räknat med/kunnat föreställa oss! Genom att uppmuntra barnets fantasifulla tänkande ger du som pedagog dem förutsättningarna för att hitta egna kreativa logiska lösningar (=matematik)!

Samtal, förundran och diskussion

Detta är en av flera samtalslekar ur där barnen får öva logiska resonemang med klassificering utifrån sina erfarenheter.
Dela gärna upp leken till tre kortare samtal för bättre fokusering:

Exempel 1: När är det ett nödvändigt samband?
Diskutera med barnen:
- Måste en boll vara rund?
- Måste katter och hundar vara olika?
- Måste man använda penna till att skriva eller rita med?
Hitta fler exempel med barnen!