Till navigation Till innehåll (s)
Kulram

Matematik

Lära sig leka, tänka och känna matematiken i vardagen

Matematik är

 • upptäckarglädje
 • kreativitet
 • att kunna se sammanhang och tänka logiskt
 • utmaningar
 • en undersökande verksamhet

Det handlar om att skapa en grund för matematisk förståelse. Den grunden läggs i barnens lek, då barn

 • upptäcker och skapar mönster,
 • spelar spel,
 • löser problem,
 • jämför färg, form och storlek hos olika föremål,
 • sorterar föremålen,
 • rör sig ute i naturen och bygger kojor, snögrottor eller sandslott.