Till navigation Till innehåll (s)

Så här gör vi

Superstruktur, Samma moment varje gång! I arbete med lekgruppen är det viktigt att följa en tydlig struktur, där alla moment ska återkomma vid varje tillfälle som barnet deltar.

Samling

Sätt er i en ring.
Börja med en namnpresentation med boll:
-jag heter……… vad heter du? Bollen rullar vidare till nästa som ska presentera sig.

Förstärk och upprepa om det är svårt för barnet - jag heter Lisa (korrigera aldrig)

Genomgång av dagens bildschema. Placera bilderna på samma ställe varje gång.

Var noga med att flytta varje bild efter genomgånget moment.
Barnen kan turas om att flytta bilderna.

"Kom i gång lek"

Vi börjar alltid med en kort lek som pedagogen leder. 

Det är viktigt att använda samma lek under många lekgruppstillfället

Exempel på lekar:

Hunden och benet
Gubben i lådan
Släpp en liten fjäril genom grinde
Dansa min docka
Lilla Snigel
Denna ringen den ska vandra
Kims lek
“Namnlek”- Rulla boll fråga, vad heter du?

Leka djuraffär

Nu är det dags att ställ i ordning djuren, maten, koppel, kassar och burken med pengar. Ställ allt lika vid varje tillfälle.
Vid första tillfället är man två pedagoger som leker för att inleda och visa rolleken. Den ena pedagogen är expedit den andra är kund.

Målet är att barnen kan turas om att leka i olika roller, men vissa barn behöver leka samma roll flera gånger innan de vågar byta.

Exempel på dialog:
- Hej!
+ Hej vilket djur vill du köpa?
- Ja, jag vill köpa (välj ett djur).
+ Vill du köpa lite mat också?
- Ja tack!
+ Vill du ha rund mat eller fyrkantig?
- Rund tack
+ Behöver du ett koppel?
- Ja tack!
+ Vilket koppel vill du ha?
- Jag vill ha det blå kopplet, tack
+ Vilken kasse vill du ha
- Den ………. kassen
- Hur mycket kostar det?
+ Det kostar…………….
- Tack så mycket!
+ Lycka till!

Tänk på att det är pedagogerna som leker denna lek första gången är för att visa barnen hur en lek går till.

Leken är färdig och bilden för detta moment flyttas så att det blir tydligt för barnet att momentet är slut.

Äta frukt

Efter lekmomentet så är det dags för en fruktstund.

En frukt kan smaka gott när man har återsamling eller lyssnar på en saga.

Återsamling

Vad har vi lekt?
Återberätta
Här kan man även välja att rita det man har lekt. Något mer avancerat och det tar längre tid.

Saga kan läggas till när gruppen orkar ett moment till.

Alternativt är att man byter ut ”komma i gång leken” mot en saga. Man får känna sig för vad som passar gruppen bäst.

Samlas i en ring
Nu är det dags för ramsan som talar om att det är slut. Alltid samma ramsa! Innan ni lämnar rummet tar ni varandra i hand, tittar på varandra och säger hejdå!

Tillägg
När barnen lärt sig ramsan, lägg då till att klappa samtidigt. Gå från grunden med att först lära barnen att klappa bara på knäna, sedan att klappa på knäna och sedan ihop med händerna. När de blivit säkra på det kan de klappa knä, ihop och i kors över bröstet. Då får vi in att korsa mittlinjen.
Ge varje moment tid, början långsamt samtidigt som ni säger t.ex. knä-ihop ,knä-ihop.