Till navigation Till innehåll (s)

Instruktioner till att leda en lekgrupp

Lekgruppens syfte är att ge de barn som behöver intensiv och anpassad träning i liten grupp.

Var väl förberedd innan du/ni börjar.

Var noga med att följ manuset, syftet är att barnen tränar på samspel, lekkoder, språk, turtagning och koncentration. Känner de igen gången kan de slappna av och blir på så sätt tryggare i att genomföra varje moment.

Lek minst två gånger i veckan. Låt varje grupp leka minst vid fyra tillfällen tillsammans. Gruppstorleken kan variera från ett till fyra barn. Är det ett barn som har stora svårigheter räcker det att leka med en pedagog första gångerna.

Lyssna in och följ barnen, de visar när de vill börja utveckla leken. Går det för fort fram får man backa tillbaka.

Var noga med att genomföra varje moment lugnt och ordentligt. Ge barnen tid, skynda inte på.

Plocka undan tillsammans i början. Efter ett antal gånger kan barnen både ställa fram och plocka tillbaka djuraffären själva. Bra att de samarbetar.

Variera barn i gruppen först när samspelet börjar fungera för de som har det svårast.

Det är barnen som ska kommunicera med varandra. Ge dem tid att hitta orden. Stötta och bekräfta.

Schema av bilder

Barnen behöver kunna följa strukturen i lekgruppen. Vi har bilder för de olika momenten under lektiden. När ett moment är avslutat flyttar barnet bilden så att det tydliggörs att momentet är avslutat.

Ett alternativ är att skriva momenten med bokstäver i stället för att använda bilder

Två pedagoger tillsammans

När vi börjar med en ny lekgrupp så är vi två pedagoger som leker för att visa barnen hur en lek går till.