Till navigation Till innehåll (s)

Lekgrupper

Leken är basen och hjärtat i verksamheten. Alla barn behöver få lära sig de rätta koderna och behärska rollekar. Lekform som fortsätter inne på avdelningarna efter träning.

Barnen längtar till lekgruppen. Vi började med arbetet för att vi hade barn som så tydligt behövde träna sin förmåga att leka och då särskilt i grupp.

Ledord:

Samspel
Lek-koder
Språk
Turtagning
Koncentration