Till navigation Till innehåll (s)

Programmering & QR-koder

Utforska, koda, skapa och lär dig tillsammans med barnen

Tidigt börjar barn träffa på programmering via olika spel och appar. Oftas är inte barnen helt medvetna om vad de gör eller vad som händer. Det är bara roligt.

På förskolan är det viktigt att sätta sig in i barnens värld och sträva efter att alla får en förståelse för vad programmering är. Att förstå att detta är korta instruktioner/kommandon som ges stegvis på väg mot målet.

Att arbeta med tidig insikt i programmering handlar lika mycket om att arbeta utan digitala verktyg. Att arbeta och leka in förståelsen tillsammans med kamrater är minst lika viktigt.

Barnen behöver få möjlighet att utforska skillnaderna och få förståelse för olikheter mellan digitalt och analogt.

Ska
 • Låta barnen ge varandra instruktioner /stegvis. Tex leka robotar, lägga ut pilar för att instruera riktningsändringar, Lego, pilar - Yngsta rutsystem
 • Sätta ord på att detta är programmering och ord som kommando tillsammans med barnen
 • Prata om skillnader mellan digitalt och analogt
 • Introducera och låta barnen prova på några appar, tex
  • Turtle logic
  • Lightbot
 • Introducera enkla digitala verktyg som barnen kan programmera, texBeebot/Bluebot
Bör/rekommenders
 • Beebot - app
 • Utveckla rutstystemen - lösa uppgifter
Ytterligare idéer
 • Skriv och hitta på symboler för att skriva egna dansinstruktioner
 • Introducera fler programmerbara verktyg, tex
  • Dash and dot
 • Introducera Scratch junior
 • Osmo - konsol med kamera för lärplatta för att spegla det som ligger på bordet.

 

QR-koder - ligger i närheten av ämnet programmering

Överallt i vår omgivning hittar vi dessa koder. Men vet barnen att de innehåller information och att det går att skapa egna koder,
Läs mer om QR-kod på https://sites.google.com/edu.sollentuna.se/qrkoderiforskolan/tips-med-qr-koder

Ska
 • Förstå vad en QR-kod är/att det finns information där
 • Ordet scanna
 • Scanna QR-koder tillsammans med barnen
Bör/rekommenderas
 • Skapa QR-kod, tex skapa sitt namn i QR
Ytterligare idéer

 

Almanackor
Adventskalendrar
Filmer
Skattjakt
Information om teckningar