Till navigation Till innehåll (s)

It i förskolan

Vi strävar efter en likvärdig digital pedagogik där vi uppmanar alla att fokusera på produktion istället för konsumtion inom det digitala området.

Vi lever i en snabbt föränderlig värld med ökad digitalisering. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som krävs för att leva och verka i ett modernt samhälle. Därför har vi tagit fram en handlingsplan för likvärdig digital pedagogik i förskolan med tre nivåer.

  • Vad förskolan Ska erbjuda
  • Vad förskolan Bör erbjuda
  • Ytterligare idéer

Ledord:

Alla barn får förutsättningar
Digital miljö
Digitala verktyg
Programmering
Producera i stället för att konsumera
Uppdrag för förskolan att arbeta digitalt