Till navigation Till innehåll (s)

RN-enheten

Turebergsskolans RN-enhet består av fyra små undervisningsgrupper för elever med rörelsenedsättning i årskurs F till 9.

Här är alla klassrum anpassade och utrustade med moderna och tekniska hjälpmedel och varje elev har en personlig dator. På RN-enheten finns skola och ett habiliteringsteam från Habiliteringscenter Sollentuna barn under samma tak. Dessa samverkar i arbetet för elevernas bästa. Vi verkar i enlighet med de nationella styrdokumenten, det vill säga skollag, grundskoleförordning, Lgr 11, kursplaner samt Sollentuna kommuns skolplan.

Så arbetar vi på RN-enheten

Vi erbjuder:

  • en inledande dialog om var eleven befinner i sin utveckling. Det sker tillsammans med elev, förälder, lärare, elevsassistent och habilitering.
  • regelbundna utvecklingssamtal och habiliteringssamtal, då nya mål fastställs och tidigare fastställda mål utvärderas.
  • individanpassad undervisning i små undervisningsgrupper.
  • 10-årig grundskola.
  • habiliteringsinsatser
Detta ska leda till att varje elev har:
  • nått sina individuella mål inom skolans ämnesområden.
  • en god självbild, känner sina styrkor och svagheter.
  • förmåga att fungera i samverkan med andra.
  • förmåga att ta ansvar för sina handlingar

Habilitering

För RN-enheten finns ett habiliteringsteam från Habiliteringscenter Sollentuna barn i skolan med sjukgymnast, arbetsterapeut och logoped. De samverkar med skolan i arbetet för elevernas bästa och varje elev har individuella scheman för olika habiliteringsinsatser.

Sollentuna Habiliteringscenter Barn

Sök plats på RN-enheten

Ansökan till RN-enheten görs skriftligt. Vi tar emot elever i mån av plats. Skicka blanketten till: RN-enheten, Turebergsskolan, Bygatan 78, 191 46 Sollentuna