Till navigation Till innehåll (s)
Turebergsskolan

Våra verksamheter

Vi är en kommunal grundskola årskurs F-9 med cirka 300 elever. Skolan ligger centralt belägen mitt i Sollentuna. Här finns både förskola, grundskola, RN-enhet och fritidsverksamhet.

Eleverna är indelade i klasser  med cirka 20 elever i vardera. För varje klass ansvarar en eller ett par mentorer. Pedagoger och elevassistenter är uppdelade i fem olika arbetsgrupper/arbetslag med syfte att arbeta och samverka för att sträva mot skolans vision.

Fritidsverksamheten

Fritids är indelat i fyra olika avdelningar Rubinen F-2, Safiren F-5, Diamanten 3-6 och Smaragden 6-9 LSS. Läroplan för fritidshemmet ligger till grund för fritidsverksamheten. På fritidshemmet bygger vi  upp och förstärker grunder för elevernas utbildning genom att bl.a. erbjuda alla elever möjlighet till utveckling av sin sociala kompetens. Detta gör vi med genomtänkta aktiviteter som erbjuder tillfällen till samtal, samarbete, konfliktlösning, problemlösning, diskussioner, lek och gemensam glädje.

 

Fritids aktiviteter främjar elevernas utveckling i empatisk förmåga, syftar till samarbete mellan elever, respekt för varandras olikheter samt till att ta ansvar för egna handlingar. Att få möjlighet och lust att lära sig nya saker samt använda sig av sina kunskaper på ett kreativt sätt.

RN-enheten

Turebergsskolans RN-enhet består av fyra små undervisningsgrupper för elever med rörelsenedsättning i årskurs F till 9.

RN-enheten