Till navigation Till innehåll (s)

I Tures anda

Skolans personal har varit delaktiga i att ta fram våra ledord och vårt förväntansdokument. De fem ledorden här nedanför är nu en del i vårt fortsatta arbete.

Det är spännande att arbeta med värdegrundsfrågor tillsammans med alla våra elever. Dessa är våra ledord och förklaringar till vad de inneär för oss:

  • TILLSAMMANS i samverkan och med samsyn tillgängliggöra vår skola för alla som verkar här. Vi är den lilla skolan med de stora möjligheterna!
  • UTVECKLING av varje unik individ just nu och varje dag genom utbildningens olika delar. Just nu och framåt!
  • RESULTAT inom skolans alla områden genom tydliga mål, högt ställda förväntningar och nyfikenhet. Anta utmaningen!
  • ENGAGEMANG och ansvar i det dagliga skolarbetet både för vår miljö och för alla oss som finns omkring dig. Gemensamt engagemang och personligt ansvar!
  • SJÄLVKÄNNEDOM genom att utveckla och lära känna sin egen förmåga för att få verktyg till kommande livsval. Förverkliga din framtid!

Vår vision: 

  • Alla elever ska nå så långt som möjligt efter sin egen förmåga i sin kunskapsutveckling.
  • Alla elever ska känna sig trygga och trivas.
  • All personal har samsyn och arbetar tillsammans kring varje elevs individuella behov.