Till navigation Till innehåll (s)
UDL

UDL - Universell Design för Lärande

Var och en som finns på vår skola ska kunna få det hen behöver. Därför arbetar vi med universell design för lärande - UDL. Det betyder att vi försöker tänka på att det vi gör i skolan ska vara utvecklande och tillgängligt för alla. Så att man kan lära sig massor varje dag.

Lärande utgår från så kallade Guidelines som syftar till att hjälpa pedagogen att lägga upp en undervisning som är individanpassad. Ramverket  utgår från tre grundprinciper där man ska ge eleven möjlighet att;

  • engageras på olika sätt
  • ta in kunskap på olika sätt
  • visa sina nya kunskaper på olika sätt

Målet  är att skapa lektioner som utgår från varje elevs behov, men även att förutse tänkbara hinder i lärandet för att kunna eliminera dem redan innan de uppstår. Ett led i detta arbete är våra elevprofiler som är tänkta att användas som elevens röst i skolan. I elevprofilerna dokumenterar vi tillsammans med elev, vårdnadshavare och kollegor en gemensam bild av elevens skolsituation och framför elevens önskningar om hur man skapar en ideal skoldag.

Våra pedagoger rör sig i en generös delningskultur där man utbyter kunskaper och erfarenheter såväl i klassrum som online. Likväl som vi vill skapa en stimulerande lärandemiljö för våra elever vill vi även inspirera och stärka våra pedagoger. Detta görs med inspirationsföreläsningar, teach meets och andra typer av träffar där man får möjlighet att dela tankar och idéer med dem som man jobbar närmast.