Till navigation Till innehåll (s)

IT på skolan

På Turebergsskolan arbetar vi med IKT (Information- och kommunikationsteknologi) som ett pedagogiskt redskap i undervisningen.

Vi är en webbaserad skola och använder Google som standardverktyg med dess webbapplikationer så som Drive, E-post, Meet, Classroom, Sites, Bilder och Blogg.

Vi arbetar med "En till En" principen där varje elev och lärare har var sitt digitalt verktyg till sin hjälp i sitt dagliga skolarbete. Det kan vara lärplatta, Ipad, laptop eller dator.

Vi har ActiveBoard i varje klassrum som används i den dagliga undervisningen.