Till navigation Till innehåll (s)

Speciallärare och specialpedagoger

Specialläraren arbetar med elever i behov av särskilt stöd tillsammans med klasslärarna i klassrummen och ibland enskilt.

Skolans speciallärare: