Till navigation Till innehåll (s)

Speciallärare och specialpedagoger

Specialläraren arbetar med elever i behov av särskilt stöd tillsammans med klasslärarna i klassrummen och ibland enskilt.

Skolans speciallärare:

  • Malin Öremark    - Åk F-3, Läs och Skriv.                          epost: Malin Öremark
  • Susanne Ekstrand   - Matematik                                        epost: Susanne Ekstrand
  • Johanna Marklund - RN och biträdande rektor.              epost: Johanna Marklund