Till navigation Till innehåll (s)

Skolsköterska

Skolsköterskan är tillsammans med skolläkaren ansvarig för den medicinska delen av Elevhälsans arbete.

Marie Johansson är skolsköterska på Turebergsskolan. Hon har sin mottagning i samma korridor som rektorsexpeditionen.

Hälsobesök

Hälsobesök är en särskild arbetsform med både hälsofrämjande och förebyggande funktion. Ett nära samarbete med elev och vårdnadshavare är viktigt vid hälsobesöken.

Enligt skollagen ska alla elever i grundskolan under skoltiden erbjudas minst tre hälsobesök hos Elevhälsans skolsköterska. Dessa hälsobesök ska innehålla ett strukturerat samtal och vissa screeningsundersökningar. Det innehåller också ytterligare undersökningar utifrån hälsoenkäter, tidigare uppgifter om hälsotillstånd och uppgifter som framkommer vid samtalet.