Till navigation Till innehåll (s)

Skolkurator

Kuratorns uppdrag innebär att föra in psykosocialt arbete i skolan för att bidra till att eleven uppnår kunskapsmålen. Att se eleven i sitt sammanhang och ta reda på och förstå hur eleven har det på fritiden, i familjen och i klassen.

Vår skolkurator heter Sari Thörnqvist. Hos henne kan du få råd och stöd i situationer i livet som känns jobbiga eller svåra att hantera. Det kan handla om frågor eller undringar kring livet, skolan, lösa problem eller bara ha någon att tala med. Inga frågor är för stora eller för små. Det går även bra att maila eller ringa till skolkuratorn.

E-post: Sari Thörnqvist