Till navigation Till innehåll (s)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skolan kommer årligen ut med en handlingsplan som ska verka som styrdokument för skolans arbete mot kränkande behandling enligt Skollagen (6 kap) samt mot diskriminering enligt Diskrimineringslagen. Planen gäller både för skolan och fritidshemmet.

Om skolan upptäcker något som enbart gäller fritidshemmet eller skolan så lyfts det fram i planen. Handlingsplanen innefattar definitioner, rutiner för åtgärdsplan, lokal ansvarsfördelning, dokumentationsdirektiv, kartläggning, utvärdering och utvecklingsarbete.