Till navigation Till innehåll (s)

Elevhälsan

För att nå goda resultat är det en förutsättning att eleverna trivs och känner sig trygga i sin skola.

Som en resurs för elever, föräldrar och personal finns Elevhälsan. Då vi har möjligheten att följa barnen från 6-16 år, kan vi sätta in rätt stöd i rätt tid och sedan följa eleven under en lång tidsperiod.

Flera av eleverna har under en tid eller under hela sin skolgång behov att i någon form ha tillgång til särskilt stöd, till exempel anpassningar inom klassens ram; muntliga prov och läxförhör, förenklade texter, textanalys, CD- och MP3-böcker och andra tekniska hjälpmedel, eller annat stöd av speciallärare eller specialpedagog.

Mobbning och kränkande behandling

Elevhälsan har också ett stort ansvar för arbetet mot mobbning och kränkande behandling. Det är viktigt att du snabbt tar kontakt med skolan om du får veta att ditt barn, eller något annat barn, blir kränkt eller mobbat. Prata med din mentor, någon i Elevhälsan, biträdande rektor eller rektor. Vänta inte! Hellre ett samtal "för mycket" än ett för lite!

Elevhälsan är en sammanslagning av det som i tidigare lagstiftning kallades elevvård och skolhälsovård. De begreppen försvann i och med lagändringen den 1/6 2011.