Till navigation Till innehåll (s)

Vi tar emot lärarstudenter 

Turebergsskolan är en klusterskola sedan 2020 och det innebär att vi tar emot lärarstudenter. I både förskoleklass, fritidhemmet och grundskolan. Studenterna gör sin VFU - den verksamhetsförlagda delen av sin utbildning - här på vår skola.

Detta är en viktig del i studentens utbildning, men det är också viktigt för oss på Turebergsskolan. Det  ger kompetenshöjning för studenternas handledare och arbetslagen får ta del av studentens erfarenheter, aktuell litteratur och forskning.
 
Studenterna hos oss kommer från Stockholms universitet, Gymnastik- och idrottshögskolan, Konstfack, Kungliga Musikhögskolan och Kungl. Tekniska högskolan.
Under höstterminen 2021 kommer skolans pedagoger  att få gå en handledarutbildning på Stockholms universitet. Det är viktigt med studenter i vår verksamhet så att vi kan säkerställa att ha de bästa pedagogerna anställda här hos oss.