Till navigation Till innehåll (s)

Skolhälsovård

Vi har en egen skolsköterska och kurator på heltid.

På skolan finns en skolsköterska på heltid, Annette Börjes. Hon ingår i samma arbetslag som skolans specialpedagoger och skolans kurator.

Kurator är Li Larsson  E-post: li.larsson@sollentuna.se

Skolsköterska Annette Börjes Telefon: 073 915 2613  E-post: annette.borjes@sollentuna.se

Råd till dig som är orolig för ditt barn

Utöver skolans elevhälsa kan du som förälder vända dig till Saga Sollentuna. Där finns det information och råd om ni har någon slags oro kring ert barn.

Saga Sollentuna

Stödgrupper för dig som förälder

Att vara förälder kan ibland vara svårt. I Sollentuna finns det föräldrastöd. Föräldrastödet erbjuds av socialkontoret och är gratis.

Föräldrastöd