Till navigation Till innehåll (s)

Förberedelseklasser

Genom delaktighet och ansvar

På Sofielundsskolan har vi förberedelseklasser  i årskurserna 4-9. De elever som går  i förberedelseklass är nyanlända till Sverige och kommunen. Skälet till att eleverna och deras familjer kommer till Sverige kan vara olika. En del är flyktingar andra kommer för att de har en anknytning till Sverige. Ytterligare skäl kan vara att föräldrarna har fått arbete i Sverige eller att en svensk medborgare hittar en partner från ett annat land och att denna redan har barn.

Oavsett anledning så behöver alla elever lära sig svenska för att kunna följa undervisningen i den ordinarie skolan. Eleverna är inskrivna i ca 1 år i förberedelseklass. Parallellt så deltar eleven även på lektioner tillsammans med sina blivande klasskamrater där eleven är klassplacerad. Detta stimulerar språkutvecklingen och ger möjlighet att komma in i det svenska samhället. Mötet ger också de svensktalande eleverna inblick i andra kulturer och levnadsvillkor, vilket är positivt med tanke på att vi lever i ett mångkulturellt samhälle. 

Tiden i förberedelseklass fokuserar vi på att lära eleverna så mycket svenska som möjligt, men vi arbetar också med att presentera det svenska skolsystemet och samhället i övrigt för eleverna och deras föräldrar.

Eleverna vi tar emot går i årskurs 3 till 9 och bor i hela kommunen. De börjar i skolan så fort som möjligt efter att de anlänt till Sverige. Det betyder att det börjar nya elever under hela läsåret. Undervisningen blir av den anledningen mycket individualiserad.

Länkar:
Centrum för Integration och Flerspråkighet i Sollentuna