Till navigation Till innehåll (s)

Ordning och säkerhet

Sofielundsskolan är en trygg skola att vara i. Vi får år efter år återkoppling av de som besöker oss att skolans atmosfär är lugn och inbjuder till studiero.

Skolinspektionens senaste kvalitetsgranskning från november- 2019 skriver om Trygghet och studiero "Skolan arbetar i hög utsträckning så att utbildningen präglas av trygghet och studiero så att eleverna kan ägna sig åt skolarbete."