Till navigation Till innehåll (s)

Kvalitet och resultat 

Kvalitetsredovisning

Lämnas in av rektor varje läsårsslut och är en sammanfattning över hur skolan har nått resultat inom bland annat lärandet, måluppfyllnad med mera. Kvalitetsredovisningen fungerar också som underlag i utvecklings- och förbättringsarbetet.

Kundundersökning

Är en kommungemensam undersökning där vi mäter hur nöjda våra barn, elever och föräldrar är med vår verksamhet. Frågorna handlar bland annat om arbetsro, möjligheter att påverka, ledning och kunskapsutveckling.

Observationer och inspektioner

Genomförs av både Skolinspektionen och av "Våga Visa". Det senare är ett kommungemensamt samarbete som syftar till att höja kvalitén på verksamheten.

Se länk nedan gällande senaste Skolinspektionens rapport från november 2019. 

-Länk till Regelbunden kvalitetsgranskning Sofielundsskolan i Sollentuna  (kommer snart)