Till navigation Till innehåll (s)

Kvalitet och resultat

Rektor lämnar varje år in en kvalitetsredovisning. Det är en sammanfattning över hur skolan har nått resultat inom bland annat lärandet, måluppfyllnad med mera. Kvalitetsredovisningen fungerar också som underlag i utvecklings- och förbättringsarbetet.

Kundundersökning

Varje år får elever och vårdnadshavare svara på en enkät om hur de upplever skolan ur olika aspekter. Undersökningen genomförs i både kommunala och fristående verksamheter. 

Jämför skolor i Sollentuna

Om du vill jämföra skolornas resultat kan du göra det i ett verktyg där Sveriges alla skolor finns med. Här kan du läsa hur stor andel av eleverna på skolan som når målen i samtliga ämnen. Här ser du också det genomsnittliga meritvärdet och elevernas resultat på nationella ämnesprov.

Skolverkets jämförelse av skolor i Sollentuna

Skolverkets statistik av skolor