Till navigation Till innehåll (s)

Vårdnadshavarråd 

Skolan har ett välfungerande vårdnadshavarråd där representanter för de olika klasserna träffar skolledningen för att tillsammans resonera kring frågor som berör hela skolans verksamhet. Rådet träffas normalt sätt 4 gånger på ett läsår.

Föreningen hjälper skolan att driva vissa frågor, tex kring hallar, trafikfrågor osv. Föreningen är ideell och frivillig för föräldrar att vara medlemmar i.