Till navigation Till innehåll (s)

"Sofielund är en skola som en skola bör vara”

Så säger en elev på Sofielundsskolan i en undersökning som Skolverket gjort hos oss.

Vi låter den meningen bli utgångspunkt för vår sammanfattning av skolans starkaste områden. Hit hör värdegrundsarbetet som är föredömligt i sin systematik och uthållighet. I detta arbete drar hela personalen åt samma håll. Även det strukturerade och engagerade arbetet för elever i behov av särskilt stöd förtjänar att nämnas.

Både arbetslagen, elevhälsoteamet och skolledningen har en tydlig inriktning att alla elever ska nå målen. Användningen av IT som pedagogiskt verktyg har utvecklat både arbetssättet på lektionerna och lärarnas återkoppling till eleverna på deras lärande.

Lärarna ger eleverna möjlighet att pröva olika arbetssätt och att arbeta utforskande och kreativt. Vi som arbetar på Sofielundsskolan  trivs och har kul på jobbet.

Hos oss bedriver vi utveckling som ligger i absolut framkant inom skolforskningen.