Till navigation Till innehåll (s)

Så arbetar vi 

"Sofielund är en skola som en skola bör vara”.

Så säger ordagrant en elev som vi intervjuar under vår observation, säger Skolinspektionen. Vi låter den meningen bli utgångspunkt för vår sammanfattning av skolans starkaste områden. Hit hör värdegrundsarbetet som är föredömligt i sin systematik och uthållighet. I detta arbete drar hela personalen åt samma håll. Även det strukturerade och engagerade arbetet för elever i behov av särskilt stöd förtjänar att nämnas.

Både arbetslagen, elevhälsoteamet och skolledningen har en tydlig inriktning att alla elever ska nå målen. Användningen av IT som pedagogiskt verktyg har utvecklat både arbetssättet på lektionerna och lärarnas återkoppling till eleverna på deras lärande.

Lärarna ger eleverna möjlighet att pröva olika arbetssätt och att arbeta utforskande och kreativt. Vi som arbetar på Sofielundsskolan  trivs och har kul på jobbet.

Hos oss bedriver vi utveckling som ligger i absolut framkant inom skolforskningen.

Plan mot diskriminering & kränkande behandling

Kvalitet och resultat

Schema

Ordning och säkerhet

Elever i behov av särskilt stöd

Antimobbningsarbete