Till navigation Till innehåll (s)

Internationella klasserna 

Genom delaktighet och ansvar

På Sofielundsskolan har vi internationella klasser i årskuresrna 3-9. De elever som går där är nyanlända till Sverige och kommunen. Skälet till att eleverna och deras familjer kommer till Sverige kan vara olika. En del är flyktingar andra kommer för att de har en anknytning till Sverige. Ytterligare skäl kan vara att föräldrarna har fått arbete i Sverige eller att en svensk medborgare hittar en partner från ett annat land och att denna redan har barn.

Oavsett anledning så behöver alla elever lära sig svenska för att kunna följa undervisningen i den ordinarie skolan. Eleverna går ca 1 år i Internationell klass för att sedan slussas ut i den ordinarie skolan. Under den tiden fokuserar vi på att lära eleverna så mycket svenska som möjligt, men vi arbetar också med att presentera det svenska skolsystemet och samhället i övrigt för eleverna och deras föräldrar.

Eleverna vi tar emot går i årskurs 3 till 9 och bor i hela kommunen. De börjar i skolan så fort som möjligt efter att de anlänt till Sverige. Det betyder att det börjar nya elever under hela läsåret samt att en del slutar mitt under pågående termin. Undervisningen blir av den anledningen mycket individualiserad. När lärarna bedömer att eleven behöver mer stimulans för att komma vidare i sin språkutveckling slussas eleven ut i den ordinarie skolan. Eftersom de bor i hela kommunen försöker vi hitta en skola så nära deras hem som möjligt.

Vi arbetar även aktivt med integrering under den tid som eleverna finns på Sofielundsskolan. Det innebär att eleverna får delta i den ordinarie undervisningen i de praktiskt/estetiska ämnena så fort det är möjligt. Då får de insyn i den ordinarie skolan och får samtidigt möjlighet att träffa och lära känna svensktalande elever. Detta stimulerar språkutvecklingen och ger möjlighet att komma in i det svenska samhället. Mötet ger också de svensktalande eleverna inblickar i andra kulturer och levnadsvillkor, vilket är positivt med tanke på att vi lever i ett mångkulturellt samhälle. 

Länkar

Centrum för Integration och Flerspråkighet Sollentuna