Till navigation Till innehåll (s)

Skolans organisation 

Här är en kort sammanfattning om hur Sofielundsskolan är organiserad.

Rektor
Rektor Katarina Österberg, Övergripande ansvar för hela verksamheten.

Biträdande rektor
Hanna Ravik, skola

Biträdande rektor
Wera Gentele, skola

Sofielundsskolan erbjuder följande:
Grundskola åk F-9 samt fritidshem och förberedelseklass åk 3-9

Antal elever läsåret 2020/21
ca 635

Antal barn i  fritidshemsverksamhet
ca 300

Antal anställda
ca 90