Till navigation Till innehåll (s)

Skolans organisation 

Här är en kort sammanfattning om hur Sofielundsskolan är organiserad.

Rektor
Rektor Katarina Österberg, Övergripande ansvar för hela verksamheten.

Biträdande rektor
Hanna Ravik, skola

Biträdande rektor
Vera Gentele, skola

Sofielundsskolan erbjuder följande:
Förskola, förskoleklasser, grundskola F-9 samt fritidshem och internationella klasser

Antal elever läsåret 2019/20
ca 650

Antal barn i  fritidshemsverksamhet
ca 200

Antal anställda
ca 100