Till navigation Till innehåll (s)

Sofielundsskolan 

Sofielundsskolan är belägen i Turebergsområdet mellan Sollentuna centrum och Sollentunavallen vid Edsviken.

Verksamheten är kommunal och omfattar barn från 1-16 år. Skolan har en lång historik och är en av de äldsta skolorna i Sollentuna samtidigt som den är en av de modernaste. Den nybyggda skoldelen flyttade vi in i 2004 och i augusti 2007 flyttade förskolan in i nya lokaler i direkt anslutning till skolan.  

Organisation

Inom Sofielundsskolan har vi flera olika enheter. Förskola, Grundskola med klasserna F-9 och förberedelseklasser i årskurserna 3-9. Skolan har även ett elevstödsteam som bland annat består av speciallärare, skolsköterska, skolpsykolog och kurator.

Förskolan är belägen precis invid skolbyggnaden och har i dagsläget cirka 120 barn inskrivna. Du kan läsa mer om förskolan på hemsidan under skolans organisation.

Grundskolan är organiserad i åldershomogena klasser från och med 2009. Personalen jobbar i arbetslag F, år 1, år 2, år 3, år 4-6 samt 6-9 i två paralleller. Vi har i dagsläget cirka 580 elever inskrivna.

Förberedelseklasser i årskurserna 3-9 finns hos oss. Hit kommer nyanlända elever som inte behärskar det svenska språket innan de börjar i en vanlig klass. Vill du veta mer om de internationella klasserna kan du titta mer under skolans organisation.

Trygghet och trivsel

Hos oss är det viktigt med ett respektfullt och engagerat bemötande. Skolans devis är ”Trygghet, trivsel och goda kunskaper” vilket vi strävar mot varje dag i varje situation. Vi arbetar med Olweus som är ett forskningsbaserat antimobbingprogram. Inför läsåret 14/15 blev vi en Olweuscertifierad skola, vilket visar att vi arbetar systematiskt med Olweus Standard. För att göra lärande möjligt arbetar vi för att skapa en trygg och säker miljö för oss som studerar och arbetar här. Detta gör vi bland annat genom att ha kill- och tjejsnack, Olweussamtal, uppsökande kurator och skolsköterska och en anda av att vi känner varandras arbetsmiljö. Skolsköterskan och kuratorn  finns här på heltid. 

Lärande byggs från grunden. Grunden är trygghet och trivsel.

Pedagogik och resultat

Vi är mycket bra på att få varje elev att lyckas utifrån sina förutsättningar och ger inte upp när det går lite tungt.

Vi arbetar aktivt med  IT i lärandet. Vår uppfattning är att IT är en naturlig och integrerad del i framtidens skola. I dag har vi projektorer, interaktiva tavlor, nätverk mm i  alla salar och klassrum. Pedagogerna och eleverna har tillgång till modern teknik i sina klassrum, vilket öppnar helt nya möjligheter framöver. Alla elever och pedagoger har tillgång till var sin I-pad eller dator under skoltid. De äldre eleverna har även möjlighet att ta med datorn hem.

Vi har fullt utrustade slöjd-,hemkunskap-, bild-, och musiksalar som vi fortsätter att utveckla. 

Samverkan förskola- skola - hem

Är en av hörnstenarna för att barnen och eleverna skall lyckas. Skolan har ett aktivt föräldraråd och föräldraförening där vi har högt i tak oavsett vad som diskuteras. Vidare håller vi på med att utveckla vårt sätt att kommunicera interaktivt. Titta på webbsidan som är under ständig utveckling.