Till navigation Till innehåll (s)

Om skolan

Sofielundsskolan är belägen i Turebergsområdet mellan Sollentuna centrum och Sollentunavallen vid Edsviken.

Verksamheten är kommunal och omfattar barn från 6-16 år. Skolan har en lång historik och är en av de äldsta skolorna i Sollentuna, samtidigt som den också har utökat med en nyare skolbyggnad. Den nybyggda skoldelen flyttade vi in i 2004.

Sofielundsskolan är  en grundskola med klasserna F-9 och förberedelseklasser i årskurserna 3-9. Skolan har även ett elevstödsteam som bland annat består av specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, skolpsykolog och kurator.

Grundskolan är organiserad i åldershomogena klasser. Personalen jobbar i arbetslag F, år 1, år 2, år 3, år 4-6 samt 7-9 i två paralleller. Vi har i dagsläget cirka 635 elever inskrivna.

Under skoltid finns skolsamverkan mellan skola och fritids. De flesta elever på lågstadiet deltar i fritidsverksamheten på eftermiddagen. Fritidshemmen är organiserade årskursvis i samma lokaler som den obligatoriska skolundervisningen. 

Förberedelseklasser i årskurserna 3-9 finns hos oss. Hit kommer nyanlända elever innan de börjar i en vanlig klass.

Trygghet,  trivsel, goda kunskaper

Hos oss är det viktigt med ett respektfullt och engagerat bemötande. 

Skolans devis är ”Trygghet, trivsel och goda kunskaper” vilket vi strävar mot, varje dag, i varje situation. Vi arbetar med Olweus som är ett forskningsbaserat antimobbingprogram.  Vi är en Olweuscertifierad skola, vilket visar att vi arbetar systematiskt med Olweus standard. För att göra lärande möjligt arbetar vi för att skapa en trygg och säker miljö för oss som studerar och arbetar här. Detta gör vi bland annat genom att ha Olweussamtal, uppsökande kurator och skolsköterska och en anda av att vi känner varandras arbetsmiljö. Skolsköterskan och kuratorn  finns här på heltid. Lärande byggs från grunden. Grunden är tryggheten och trivseln.

Skolinspektionens senaste kvalitetsgranskning från november- 2019 skriver om Trygghet och studiero: "Skolan arbetar i hög utsträckning så att utbildningen präglas av trygghet och studiero, så att eleverna kan ägna sig åt skolarbete."

Pedagogik och resultat

Vi är bra på att få varje elev att lyckas utifrån sina förutsättningar och ger inte upp när det går lite tungt. Vi arbetar aktivt med  IT i lärandet. Vår uppfattning är att IT är en naturlig och integrerad del i framtidens skola. Pedagogerna och eleverna har tillgång till modern teknik i sina klassrum, vilket öppnar helt nya möjligheter framöver. Alla elever och pedagoger har tillgång till dator under skoltid. De äldre eleverna har även möjlighet att ta med datorn hem.

Vi har fullt utrustade slöjd-,hemkunskap-, bild-, och musiksalar som vi fortsätter att utveckla. Vi har även satsat på ett eget Makesrspace, där våra elever har möjlighet att få kvalitativa kunskaper i t. ex musik- och filmskapande och även programmering. 

Samverkan  skola - hem

Är en av hörnstenarna för att barnen och eleverna skall lyckas. Skolan har ett aktivt föräldraråd och föräldraförening där vi har högt i tak oavsett vad som diskuteras. Vidare håller vi på med att utveckla vårt sätt att kommunicera interaktivt. 

Skolplattformen

Skolans organisation

Hitta hit

Biblioteket