Till navigation Till innehåll (s)

Klagomålshantering

I skollagen står det att förskolor/skolor har skyldighet att ta emot och behandla klagomål. Om det finns klagomål, synpunkter eller förslag så vill vi ta del av dessa för att kunna vidta behövliga åtgärder. Vi vill att ni ska vara nöjda med vår...

Om du har synpunkter eller klagomål på verksamheten så ska du anmäla det på följande sätt. Kontakta alltid i första hand den som anges först.

  1. Mentorn som är ansvarig för ditt barn alt ämneslärare i åk 7-9 om det gäller ett ämne.

  2. Biträdande rektor som är ansvarig för verksamheten där ditt barn går:


3. Rektor Katarina Österberg övergripande ansvar för verksamheten,  mailadress: katarina.osterberg@sollentuna.se

Beskrivning av anmälan av klagomål/synpunkt

  1. Vilken verksamhet gäller det?

  2. Beskriv problemet

  3. Hur vill du bli kontaktad?

  4. Namn, adress, telefon:

Om du har klagomål eller synpunkter kring fritidsfrågor/skolplaceringar 

  1. Skoladministratör  Jeanette Andersson, mejladress: jeanette.andersson@sollentuna.se

   2.  Rektor Katarina Österberg, mailadress: katarina.osterberg@sollentuna.se