Till navigation Till innehåll (s)

Fritids på Silverdalsskolan

Vi erbjuder plats på fritids för elever från och med förskoleklass till årskurs 6. Elever i F-3 är i lokaler på entréplan eller utomhus. Fritidshemmet öppnar 7.00 och stänger 17.30.

Vid behov av fritidsplats övriga tider krävs intyg från vårdnadshavarens arbetsgivare.

I samband med att lektionsdagen börjar, finns fritidspersonal med och leder elever till respektive klassrum. Nu i pandemitid följer fritidspersonal elevgrupper in från skolgården på ett ornat sätt. Under skoldagen finns fritidspersonal med i klassrummen som stöd i lärandet för våra elever. Vid lektionsdagens slut tar fritidspersonalen över ledarskapet  igen för fortsatt lärande under eftermiddagen. 

Dagarna kan skilja sig åt, men en typisk dag kan se ut som följer. Eleverna går till matsalen för att äta mellanmål tillsammans, efter mellanmålet genomförs planerade aktiviteter som också innebär tid för rekreation. Vi uppmuntrar elever att prova nya saker för att de ska vidga sina vyer. Den fria tiden blandas med pedagogstyrd verksamhet. Vissa elever orkar med mer lärande och andra behöver mer vila under fritidstiden och så ska det vara. Människor är olika även i grundskoleåldern. Det är det som gör oss intressanta för varandra.

För våra äldre elever, åk 4-6, har vi verksamheten "Klubben".  Vid skoldagens slut möter de pedagoger som planerat eftermiddagarna med olika aktiviteter. Pedagogerna varvar lekar med aktivteter som förbereder eleverna för att klara sig själva hemma som till exempel bakning, tillagning av mellanmål och middag, Klubben gör utflykter i både närområdet samt i andra delar av Sollentuna. 

Telefonnummer till respektive avdelning:

  • Fritids förskoleklass: 073-915 10 70
  • Fritids årskurs 1: 073-915 26 81
  • Fritids åk 2: 073-915 26 80
  • Fritids åk 3: 073-915 26 82
  • Klubben: 073-915 26 83

När elever börjar högstadiet finns ingen fritidsverksamhet längre. Vi har dock socialpedagoger som finns med i rastverksamhet tillsammans med våra äldsta elever.