Till navigation Till innehåll (s)

Särskild undervisningsgrupp för barn med autism 

På Silverdalsskolan har vi en kommungemensam särskild undervisningsgrupp för elever inom autismspektrat i skolår 1-9.

Silverdalsskolans grupp för elever med diagnos inom autismspektrat är lokaliserad på en egen våning högst upp i Silverdalsskolan. Undervisningen sker i åldersblandade grupper om 5-8 elever, i sju klasser. Varje klass har en mentor samt minst en resurs knuten till klassen, eleverna har vuxenstöd under hela skoldagen. Regelbundna, täta samtal och utvärderingar sker för att stödja varje enskild elev att gå vidare i sitt skolarbete. Vi har nära kontakt med elever och vårdnadshavare samt samarbetar vid behov med yttre instanser för att stötta varje individ på bästa sätt. Undervisningsgruppen har personal knuten till gruppen, men läser praktiskt-estetiska ämnen med lärare från den typiska skolan, dessa lokaler är belägna på plan 1. Vill eleven läsa ett modernt språk gör man det tillsammans med elever från de typiska klasserna på plan 3, eleven har tillgång till resurs från autismverksamheten vid behov. 

Målet är att alla elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling samt att de blir behöriga att söka till gymnasieskolan. Eleverna läser enligt grundskolans kursplan. 

Elever som är placerade i Silverdalsskolan särskilda undervisningsgrupp lämnar sin hemskola, men strävan är att eleverna ska kunna återgå till en ordinarie grundskoleklass. Placeringen utvärderas årligen.

Ansökan till Silverdalsskolans särskilda undervisningsgrupp

Ta kontakt med din nuvarande skolas rektor om du är intresserad av att söka. Beslut om placering fattas av en antagningsgrupp som består av chef för stöd och utveckling, sakkunnig samt skolpsykolog från utbildningskontret tillsammans med rektor, biträdande rektor samt medlemmar från elevhälsan på Silverdalsskolan. 

Du som har frågor om vår särskilda undervisningsgrupp på Silverdalsskolan kan kontakta biträdande rektor Caroline Alsö, tfn 0739-152805 för information.