Till navigation Till innehåll (s)

Mobbning, trygghet och diskriminering 

Så här arbetar vi med likabehandling och förebyggande arbete mot kränkningar av olika slag.

Arbete mot mobbning genom Olweus-metoden

Olweusprogrammet är vetenskapligt utvärderat. Programmet involverar både elever, personal och föräldrar. Programmet bygger på principer om en skolmiljö präglad av värme, engagemang från alla vuxna i skolan och mycket tydliga gränser för vad som är oacceptabelt beteende.

En viktig del av arbetet är den enkätundersökning från år 3 – år 9 som varje skola årligen genomför. Den visar på resultatet från genomfört arbete och ger underlag för det kommande.

Olweusprogrammet är vetenskapligt utvärderat. Programmet involverar både elever, personal och föräldrar. Programmet bygger på principer om en skolmiljö präglad av värme, engagemang från alla vuxna i skolan och mycket tydliga gränser för vad som är oacceptabelt beteende.

En viktig del av arbetet är den enkätundersökning från år 3 – år 9 som varje skola årligen genomför. Den visar på resultatet från genomfört arbete och ger underlag för det kommande.

Handlingsplan

Varje skola har  en plan för hur man arbetar för likabehandling och rutiner för hur skolan ska agera om barn och elever utsätts för kränkningar.

Plan mot kränkande behandling, trakasserier, diskriminering och mobbning

Mobbning, trygghet och diskriminering i Sollentuna kommun