Till navigation Till innehåll (s)

Elevråd och skolråd

Elevråd

Elevrådet på Silverdalsskolan arbetar med viktiga frågor som engagerar och intresserar eleverna.

Under läsåret 22/23 har elevrådet:

  • arbetat med att uppdatera gemensamma ordningsregler för lärande, trygghet och studiero. 
  • skapat en mobilpolicy
  • organiserat rastverksamhet

Under 22/23 fortsätter vi med det arbete som är påbörjat. Vi arbetar också med frågor kring goda förutsättningar för lärande.

Skolråd 

Syftet med Silverdalsskolans skolråd är att:

  • skapa samarbete kring verksamheten så att skolverksamheten kan hålla ännu högre kvalitet.
  • vara en parallell till elevrådet som “remissinsats” i policyfrågor - med vårdnadshavares perspektiv i frågor blir beslut om rutiner etc mer välgrundade.

Vi strävar efter att vårt skolråd ska vara ett tillfälle där vårdnadshavare får ge sitt perspektiv i frågor som är aktuella och angelägna att tänka klokt tillsammans kring. 

Frågor att driva tillsammans 2023
  • Skolgården - säkerhet & framtida möjlighet till rörelse, hur kan det se ut?
Frågor att tänka klokt tillsammans kring 2023
  • Press och stress kring krav om skolprestation. Provstress, betygspress, läxor. Vad behövs för att minska negativ stress och samtidigt främja lärande?