Till navigation Till innehåll (s)

Elevråd och skolråd 

Elevråd

Elevrådet på Silverdalsskolan arbetar med viktiga frågor som engagerar och intresserar eleverna.

Under läsåret 19/20 har elevrådet:

  • arbetat med att skapa gemensamma ordningsregler för lärande, trygghet och studiero. 
  • skapat en mobilpolicy
  • organiserat rastverksamhet
  • startat en toalettgrupp för en trevligare miljö

Skolråd 

Syftet med Silverdalsskolans skolråd är att:

  • skapa samarbete kring verksamheten så att skolverksamheten kan hålla ännu högre kvalitet.
  • vara en parallell till elevrådet som “remissinsats” i policyfrågor - med vårdnadshavares perspektiv i frågor blir beslut om rutiner etc mer välgrundade.

Vi strävar efter att vårt skolråd ska vara ett tillfälle där vårdnadshavare får ge sitt perspektiv i frågor som är aktuella och angelägna att tänka klokt tillsammans kring. 

Frågor att driva tillsammans 2020
  • Trafiken nära skolan. Hur kan vi påverka barnens säkerhet till och från skolan?
  • Skolgården - säkerhet & framtida möjlighet till rörelse, hur kan det se ut?
Frågor att tänka klokt tillsammans kring 2020
  • Press och stress kring krav om skolprestation. Provstress, betygspress, läxor. Vad behövs för att minska negativ stress och samtidigt främja lärande?