Till navigation Till innehåll (s)
micro:bits

Midgård (4-6)

På Midgård går eleverna i år 4-6.

På midgård går våra elever i årskurs 4 - 6. Eleverna har ämneslärare men vi strävar mot att de ska ha så få lärare som möjligt för att öka trygghet och trivsel hos alla. Varje klass har två mentorer som har ett huvudansvar för just sin klass och är kontaktpersoner för vårdnadshavare.

Det är också mentorerna som arbetar med gruppstärkande övningar bland annat inom olweus för att skapa en bra klass som kan fokusera på kunskap och lärande och har studiero under lektionerna.

Eleverna på mellanstadiet har ett eget hemklassrum där de har deras flesta lektioner. I årskurs 4 har vi trelärarskap inom svenska, engelska och matte (tre lärare på två klasser vilket ibland kan leda till tre grupper och ibland till två grupper och en speciallärare som arbetar med några få elever), i årskurs 5 och 6 har vi trelärarskap i matematik.

Eleverna har halvklass i våra praktisk estetiska ämnen såsom musik, bild, slöjd och hem och konsumentkunskap.

På skolan börjar vi med moderna språk redan i årskurs fyra. I år fyra och fem får de prova på franska, tyska och spanska varje vecka så att det inför val av språk i år 4 har förberett sig på bästa sätt. 

Från år 4 har vi också "PIK" (Pulshöjande aktiviteter för ökad inlärning och koncentration) på skolan,  en forskningsbaserad metod kring rörelse som vi ser goda resultat ifrån. 

Klubben

Till midgård hör vår fritidsklubb som både ordnar organiserade rastaktiviteter under dagtid samt roliga och genomtänkta aktiviteter under eftermiddagen.

 

Midgård är i nordisk mytologi människornas boning eller existensplan. Midgård är beläget någonstans vid trädet Yggdrasils rötter och gränsar bland annat till jättarnas boning Utgård och till alvernas boning Alfheim. Midgårds gräns utgörs av en stor mur, byggd av jätten Ymers ögonbryn.