Till navigation Till innehåll (s)
skype

Idun, Oden (Fsk-3)

Här går barnen upp till år 3.

På Idun och Oden går elever från Förskoleklass till år 3.

Runbackaskolan är en tvåparallellig F-9 skola. F-1 håller till på Oden och 2-3 på Idun. I varje årskurs har vi tre lärare, alla behöriga samt två pedagoger med huvuduppdrag för  fritidshemmet. Genom ett nära samarbete tar de ett individuellt och ett gemensamt ansvar för undervisningen samt att eleverna får en trygg och sammanhängande heldagsverksamhet.


Lärare och fritidspersonal samverkar för att eleverna ska få så bra utbildning som möjligt. Vi strävar givetvis efter en lugn och trygg arbetsmiljö för att skapa de bästa förutsättningarna till lärande. Grunden för vårt trygghetsarbete är Olweusprogrammet (länk).

När eleverna börjar i F-klass får de varsin Ipad som följer dem i arbetet i F-6. Skolan har lång erfarenhet av undervisning där det digitala enheter är en naturlig del av det dagliga arbetet.
Våra lärare jobbar efter STL-modellen, Skriva sig till lärande . STL är en forskningsbaserad lärandemodell (länk) som i kombination med Kooperativt lärande  (länk) visat på goda effekter i lärande och resultat.

Runbackaskolan  har en frilufts- och idrottsprofil. På lågstadiet innebär det att vi har satsat extra på idrott och rörelse. Eleverna har ett idrottspass inne i vår idrottshall och ett pass ute året runt. Utöver detta lägger vi in regelbundna rörelsepauser och sk. “brainbreaks” i undervisningen.

Efter skoldagens slut tar fritids vid med olika lärande aktiviteter, både schemalagda och spontana.

Efter åk 3 går man vidare till Midgård (4-6) och därefter till Valhall (7-9). På Runbackaskolan kan du gå hela din skolgång, från F-klass till åk 9

Idun

Idun var i nordisk mytologi Brages hustru. Idun hade till uppgift att vakta de äpplen som kunde göra asarna och asynjorna yngre. Tyvärr var Idun rätt glömsk, och ibland hade det hänt att hon glömt varifrån hon fick sina äpplen. Loke lurade ut Idun tillsammans med äpplena från Asgård varpå hon föll i jättarnas våld.

Telefonnummer
08-626 16 05

Oden

Oden är den ene krigsguden, samt den äldste och visaste av asagudarna i den nordiska mytologin. Han är också skaldekonstens och de dödas gud. 

Telefonnummer
08-6261606