Till navigation Till innehåll (s)

Fenix

Sollentunas resursenhet Fenix har plats för totalt 10 elever i år 6-9.

FENIX

Sollentunas resursenhet Fenix har plats för totalt 10 elever i år 6-9. Fenix är ett alternativ till den ordinarie grundskolan i Sollentuna och erbjuds elever som av olika anledningar inte kan tillägna sig undervisning i stor grupp. Hög personaltäthet, små flexibla grupper och individuell planering gör att varje elev får goda möjligheter att till fullo utnyttja sin kapacitet på bästa sätt. Genom uppmuntran och positiv feedback på sina prestationer, både vad det gäller kunskapsinhämtning och socialt beteende ökar elevernas självkänsla och motivation.

Målet för verksamheten är att eleverna efter en kortare eller längre tid på Fenix, ska kunna återgå till och klara av ordinarie undervisning i större elevgrupper. Fenix har sin verksamhet  på Runbacka Skolor.

Om du har några frågor om verksamheten går det bra att ringa rektor Cissi Haglund tel: 08-626 16 01.

Vi som jobbar på Fenix:

Namn:                         E-postadress:

Marie Fällström          marie.fallstrom@.sollentuna.se

Yasmin Kardar           yasmin.kardar@sollentuna.se

Madelene Sjöholm   madelene.sjoholm@sollentuna.se

Jesper Airas             jesper.airas@sollentuna.se

Telefonnummer
0736- 65 26 19

Ansökan görs av hemskolans rektor.