Till navigation Till innehåll (s)

Våra verksamheter 

Runbacka skolor är en F-9-skola med tillhörande kommungemensam resursverksamhet (Fenix) belägen i Viby, Sollentuna, i närheten av Järvafältet. På skolan går det sammanlagt ca 570 elever uppdelade i paviljonger från förskoleklass till år 9 som ger en härlig småstadskänsla.

Vi har utvecklat arbete med digital teknik och tar idag kontinuerligt emot studiebesök från olika kommuner i Sverige samt från andra länder, som vill titta på skolans undervisning. Vi har höga förväntningar på våra elever som på olika sätt utmanas i sin kunskapsutveckling vilket har lett till hög måluppfyllelse och höga meritvärden.

Fenix

Idun, Oden (Fsk-3)

Fritids och fritidsklubben

Midgård (4-6)

Valhall (7-9)

Skolan i sociala medier

Skolmat