Till navigation Till innehåll (s)
rocka sockorna

Skolhälsa/EHT

Elevhälsans personal träffas varje vecka och behandlar övergripande elevhälsofrågor och enskilda elevärenden som uppmärksammats av arbetslagen.

På Runbacka är elevers hälsa allas angelägenhet och allas ansvar. Varje elev ska bli bemött med respekt, vara trygg och trivas i skolan. Vår uppgift är att främja lärande och undanröja hinder för elevers lust och möjlighet att lära och utvecklas. Ett förtroendefullt samarbete mellan hem och skola är en förutsättning.

Runbacka skola har ett elevhälsoteam som består av rektor, bitr.rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagoger/lärare och studie- och yrkesvägledare. Psykolog och medarbetare på skol- och familjeteamet deltar regelbundet på elevhälsoteamets möten. Vi har även tillgång till skolläkare vid behov.

Utöver skolans elevhälsa kan du som förälder vända dig till www.sagasollentuna.se där det finns information och råd om ni har någon slags oro kring ert barn.

I elevhälsoteamet (EHT) ingår:

  • Cissi Haglund, rektor
  • Niclas Ländin, bitr. rektor F - 3 + fritids
  • Johan Eriksson, bitr rektor år 4- 9
  • Skolpsykolog NN
  • Jeanette Fållsten, skolsköterska/kurator
  • Birgitta Kårén, skolsköterska
  • Anette Hagman, år F-3, Sara Sundqvist år 4-6 och Liz Bronse år 7-9, specialpedagoger
  • Lotta Marcus, pedagogiskt stöd till elever i år 1-3
  • Erica Nordeman, speciallärare 4-6
  • Skol- och familjeteamet i Sollentuna (SoFT) är med på våra möten en gång i månaden.