Till navigation Till innehåll (s)
elever

Så arbetar vi

Digitalisering, språk, idrott och hälsa genomsyrar skolans verksamhet.

Idrotts- och hälsoinriktning

På Runbacka skolor har vi tagit fasta på att utökad idrott i skolan i kombination med pulshöjande fysisk aktivitet leder till friskare, starkare och gladare elever som presterar bättre i skolarbetet och når högre resultat. Studier visar att fysisk aktivitet förbättrar koncentrationsförmågan vilket i sin tur stimulerar inlärningen. Vi har ambitionen att skolans alla ämnen skall genomsyras av vår profil så att vi grundlägger goda vanor – vanor som ska leda till en god fysisk och psykisk hälsa, aktiva skoldagar och en meningsfull fritid för våra elever.  

  • Utökad undervisning i ämnet idrott och hälsa.
  • Pulshöjande fysika aktiviteter med olika rörelsepass och aktiviteter vid minst två extra tillfällen i veckan.
  • Ökad kunskap kring kroppen mentala och fysiska funktion
  • Användning av Digitala resurser i form av pulsband.

Språkinriktning

Vi ser att den ökade internationaliseringen innebär möjligheter för allt fler att studera och arbeta i andra länder. Goda språkkunskaper blir med andra ord en grundsten i en globaliserad värld men också en brobryggare inom skolans värld. På Runbacka skolor har vi ambitionen att väcka den språkliga medvetenheten hos våra elever så tidigt som möjligt. Vi satsar därför extra mycket på en god språklig utveckling inom alla ämnen i skolan. Våra elever läser moderna språk redan från år 4 och vi i har förstärkt undervisningen i svenska, engelska och moderna språk (spanska, franska, tyska). I år 1-3 har vi språkdagar då eleverna får prova på olika språk. 

Digitalisering

Hela verksamheten genomsyras av digitalisering redan från Fsk-klass. Lärare och elever jobbar dagligen med datorer och iPads som en naturlig del av undervisningen. Vi tar regelbundet emot besök från hela världen som vill kolla hur vi jobbar med digitalisering på skolan. Att vi är digitala innebör dock inte att vi kastat bort penna och papper, självklart använder vi olika arbetssätt på skolan!