Till navigation Till innehåll (s)

Partnerskola för Uppsala universitet

Runbackaskolan är en särskilt utvald skola för Uppsala universitets lärarstudenter under verksamhetsförlagd utbildning, VFU. VFU är en viktig del av lärarutbildningen där praktik och teori knyts samman.

Vi har varit särskilt utvald partnerskola sedan 2020. Det innebär att lärarstudenter från Uppsala universitet har företräde och att vi regelbundet tar emot en större mängd studenter från lärosätets olika lärarutbildningar.

Samarbetet med Uppsala universitet innebär bland annat att vi deltar i handledarseminarier och handledarutbildningar. Detta höjer kvaliteten hos oss och i lärarutbildningen. Det finns även möjlighet till samverkan med forskare från Uppsala universitet vilket även det utvecklar kvalitetsarbetet på skolan.

Vi ser VFU-studenterna som en naturlig del av skolan. De fyller en viktig funktion dels genom att få oss att motivera för dem varför vi gör som vi gör och dels genom att de ställer frågor om vår verksamhet. VFU-studenterna bidrar också till ökade möjligheter och vuxentäthet i klassrum och på raster vad gäller arbetet där. De kommer även med kunskap kring det senaste kring pedagogik och didaktik som de nu ska omsätta i praktiken på vår skola. Detta ger vår personal en indirekt vidareutbildning och det gör också att vi har ännu fler vuxna på skolan som hjälper till på lektioner och raster. Vi ser med andra ord stora fördelar med att ha VFU-studenter på skolan och samarbetet med Uppsala universitet.