Till navigation Till innehåll (s)

Våra hörnstenar

Kunskapsglädje, trygghet, resultat, omvärld.

Runbacka skolors 4 hörnstenar

Kunskapsglädje

Genom upptäckarlust, nyfikenhet och delaktighet möter vi varje individ på deras nivå. Med många olika verktyg för ett kreativt lärande inspirerar vi alla till att våga utmana sig själva!

Trygghet

Som en Olweuscertifierad skola skapar vi trygghet, vi-känsla, respekt och förståelse för oss själva, varandra och vår miljö. Från liten till stor arbetar vi utifrån en tydlig värdegrund med nolltolerans mot mobbning.

Resultat

Med tydliga mål, höga förväntningar, engagemang och utmanande undervisning når vi Sollentunas bästa resultat. Våra digitala verktyg och vår hälsoprofil ger oss förutsättningar att ta vår undervisning ännu längre. 

Omvärld

Med fokus på kommunikation och interaktion med omvärlden samt goda språkkunskaper skapar vi världsmedborgare rustade för en global värld och framtidens utmaningar!